Panahon ng dating bato Chat with naked girls without sing up free

Rated 4.42/5 based on 970 customer reviews

Rene Calalang Scarborough, Ontario Mon 29th November 2010 Sa pagbabakasyon ko sa Sta Ines ay kapuna-puna ang bahay na iyon.

Malaking dalawang palapag na bahay na bato na may bubong na tisa.

Ngunit may isang lalake sa Sta Ines, si Nardo, na mahigpit talaga ang pagkakagusto kay Patricia. Nagpunta sila sa kaisa-isang aklatan sa kabayanan ay nagbakasakaling baka mayroon silang collection ng mga classic na pelikulang Pilipino at makasama roon ang ilang classic ni Fernado Poe Jr. Sa loob ng aklatang iyon ay nagbayad sila ng maliit na halaga upang mapanood ang mga nasabing pelikula. Sa pagkakalapit ng kanilang mga kalooban ay sinimulan na ring tulungan ni Nardo si Tata Felix sa mga gawaing bukid at mga gawaing bahay. IYO' Y isa sa pinakamalaking kasalang naganap sa Sta Ines.Sa kawalan ng naglilinis ay nilulumot na ang mga bahagi ng bahay na parating nababasa kapag umuulan. Balita ko rin ay may matalik na kaibigan si Mang Nardo noong binata pa siya. Sa kanila namin itinatanong kung kilala nila at kung buhay pa si Mang Manuel. Itinuro niya ang paraan kung papaano namin makikita si Mang Manuel, Sa likod ng kawayanang iyon ay may isang bahay na bunggalow at maganda.Magubat ang bakuran sa dami ng namumungang mga punong kahoy: tsiko, mangga, gayubano, anunas, atis - na gayong kay sasarap na mga prutas ay nahuhulog lamang sa lupa at nabubulok. Hangga ngayon ba naman ay naniniwala ka pa sa multo. May nakapagsabi sa amin na buhay pa si Mang Manuel. Silang mag-asawa na lamang ang nakatira sa bahay na iyon.Mataba ang lupa sa bakuran sa pagsanib ng nabulok na mga dahon at mga bunga sa mapagkupkop na lupa. Matindi ang pagtutol ni Rosauro ngunit mas matindi ang pagnanasa kong malaman ang kasaysayan ng bahay na iyon. Ipinagawa iyon ng kanilang dalawang anak na ang isa ay nasa Saudi at ang isa ay seaman. Kung may kahinaan si Patricia, iyon ay ang pagiging masunurin niya sa mga magulang.Ang itaas ng mga punong-kahoy, sa panahon ng pagbubunga ay paraisong tirahan ng iba-ibang magagandang mga ibon. Hindi kayo maliligaw, dahil iyon lang ang bahay na maganda sa likod ng kawayanang iyon. Walang nangahas na lumigaw sa kanya sa panahon ng kanyang pagdadalaga sapagkat iyon ay nangangahulugan ng mataginting na hindi. Ang ano mang iutos at hilingin nina Tata Felix at Nana Sebya ay kanyang buong pusong sinusunod.

Leave a Reply